Koulutus ja Valmennus

Tony Dunderfelt konsultoi ja tuottaa eri aihealueilta luentoja, teemapäiviä ja kursseja sekä räätälöi oppimisprosesseja yrityskohtaisesti. Kaikki koulutukset tuotetaan huolellisesti asiakkaan tarpeista lähtien.

Tony osaa eritysesti luoda vaikeista psykologisista asioista konkreettista tietoa ja käytännöllisiä sovellutuksia. Tässä joitakin hänen suosittuja aihealueitaan. Kaikista aiheista voidaan toteuttaa niin luentoja kuin work-shoppeja ja pitkiä oppimisprosesseja

Yleiset teemat:

 • Voimavarana Itsetuntemus.
 • Ihmisenä kehittyminen - Elämänkaaripsykologia.
 • Vuorovaikutustaidot - 7 avainta hyvään yhteistyöhön.
 • Ymmärrä tunteiden viestit - Irti tunnekoukuista.
 • Naisen ja miehen maailma - Parisuhteen kiemurat.
 • Intuitiivisen tiedon hyödyntäminen.
 • Ihmisen ja ihmiskunnan henkinen kehitys.

Työyhteisön kehittäminen:

 • Työpaikan henkilökemiat.
 • Kuunteleminen ja palautteenanto.
 • Hankalat vuorovaikutustilanteet.
 • Työssa jaksaminen.
 • Luovuus, motivaatio ja inspiroituminen.

Johtaminen:

 • Ihmistenjohtaminen.
 • Ikäjohtaminen.
 • Kehityskeskustelut.
 • Muutoksen inspiroiminen ja johtaminen.
 • Transmoderni johtajuus.
 • Esimiehen hyvinvointi.