Kuuluuko seksi parisuhteeseen?

Seksi, parisuhde ja rakkaus

Amerikkalaiset Harville Hendrix ja Helen LaKelly Hunt ovat pitkään keskenään avioliitossa ollut pariskunta ja maailman johtavia parisuhdeterapeutteja. Heidän tunnetuin kirjansa ”Kaikki se rakkaus mikä sinulle kuuluu” (WSOY 1996) (”Getting the love that you want”) on myynyt miljoonia. Oprah Winfrey hehkuttaa heidän luomaansa Imago terapiaa, jolla on yli 2200 sertifioitua terapeuttia yli 30 maassa. Hendrix ja LaKelly Hunt ovat myös Suomessa erittäin arvostettuja ja he kuuluvat kaikkialla maailmassa pariterapeuttien Top 5 listalle.

On siis erittäin kiinnostavaa tutustua heidän uusimpaan kirjaansa ”Making marriage simple. 10 truths for changing the relationship you have into the one you want.” (Piatkus 2013. Vapaasti käännettynä: ”Avioliiton perustotuudet. Näin muutat parisuhteesi sellaiseksi, jota todella haluat.”). Siinä he tiivistävät henkilökohtaiset kokemuksensa ja pitkän ammatillisen uransa 200 sivuun ja kymmeneen “totuuteen” parisuhteesta.

Kirjan alussa he toteavat, että olemme siirtyneet perinteisestä parisuhdemallista, missä miehellä on ollut ylivalta naiseen nähden (Dominator/submissive relationship), uuteen tasa-arvoiseen parisuhdemalliin (Partnership marriage). Siinä molemmilla osapuolilla on täysi vapaus ja tasa-arvo ja he auttavat toisiaan kasvamaan psyykkisesti ja henkisesti. Tämä on kuitenkin historiallisesti melko uusi vaihe ja ihmiset tarvitsevat usein harjoittelua osatakseen rakastaa toista aidosti tasa-arvoisen mallin mukaisesti. Tämä on varmasti juuri näin. ILOISEKSI.FI kielellä sanottuna, olemme länsimaissa siirtyneet parisuhteen I vaiheesta, parisuhteen II vaiheeseen. (Lue lisää: “Parisuhteen kolme vaihetta”.)

1o vinkkiä hyvään parisuhteeseen

Hendrixin ja LaKelly Huntin kymmenen peruspointsia ovat todella hyödyllisiä, varsinkin kun ne esitellään kirjassa hauskasti ilman turhia korulauseita. Kaikkiin ”totuuksiin” liittyy myös käytännöllisiä harjoituksia. Tässä on lyhyt yhteenveto huippuasiantuntijoiden suosituksista parisuhteen kehittämiseksi:

1. Lapsuutesi kokemukset vaikuttavat nykyparisuhteesi.

2. Persoonallisuuseronne eivät tarvitse johtaa avioeroon.

3. Konfliktit ovat inhimillistä kasvua varten.

4. Ottamalla huomioon toistenne tarpeita voitte parantaa menneisyyden haavoja.

5. Ongelmat nousevat usein siitä miten ilmaiset itseäsi (itse asia mistä puhutaan ei aina ole se ongelma).

6. Kilpailuhenkisyys voi tuhota suhteen.

7. Negatiivisuus on valepuvussa oleva toive.

8. Tiedosta aivosi tuottamat automaattiset toimintatavat ja tee tietoisia valintoja.

9. Huumori auttaa.

10. Parisuhteen avulla saat terveyttä ja lisää vuosia elämään.

Kuullosta hyvälle, eikö vain! Hendrix ja LaKelly Hunt sanovat, että heidän oma avioliittonsa oli kaatua kymmenen vuotta sitten (vaikka he aina kursseillaan esittivät onnellista pariskuntaa), mutta seuraamalla omia harjoituksiaan he elävät nyt elämänsä parasta yhteistä aikaa.

Mutta…Eikö tässä sinänsä upeassa listassa ole yksi huutava puute? Siinä ei ole sanakaan pariskunnan seksuaalisuudesta ja intohimoisesta yhdessäolosta! Itse kirjassa mainitaan sana ”seksi” ensimmäisen kerran sivulla 127. Silloin kerrotaan, että tutkimusten mukaan onnellisesti naimisissa olevilla henkilöillä on parempi seksielämä kuin avoliitossa elävillä. Tämän jälkeen aihetta ei käsitellä kertaakaan.

Kuuluuko seksi parisuhteeseen?

Huippuasiantuntijoiden mukaan nippa nappa. Sitä ei ainakaan näköjään tarvitse harjoitella eikä kiinnittää kovin paljon huomiota. Myöskin muusta alan kirjallisuudesta syntyy se vaikutelma, että tyydyttävä seksuaalisuus on jotenkin itsestään selvä jälkiseuraus siitä, että pariskunnan välinen muu kommunikaatio kulkee ja että lapsuuden ihmissuhdehaavat saadaan korjattua.

Rakkausprofessorin neuvot

Vastaavaan lopputulokseen tulee kun lukee suomalaisen rakkaustutkimuksen pioneerin, Rovaniemen yliopiston ”rakkausprofessorin” Kaarina Määtän kirjoittaman yhteenvedon pitkän uransa keskeisistä löydöistä. Hänen ja Sari Uusiautin kirjan ”Rakkaus. Tunteita, taitoja, tekoja” (Kirjapaja 2014) mainospuheessa sanotaan, että siinä käsitellään ”kaikki rakkaudesta” ja että kirjassa summataan yli kolmenkymmenen vuoden tutkimus ”rakkauden arvoituksesta”. Kirjassa käsitellään myös vanhempain rakkautta, ystävyyttä ja rakkautta työhön. Mutta pääsääntöisesti kyse on romanttisesta parisuhderakkaudesta.

Kirjan lukuja ja alalukuja ovat mm.: Mitä tapahtuu kun rakastuu? Rakkaus sokaisee, rakastettu häikäisee. Pettymykset ja kriisit. Läheisyys ja etäisyys. Rakkaus on oppimiskokemus. Kuka on se oikea? Sitoutuminen ja omistautuminen. Rakkaus nuorentaa. Tutkijat tiivistävät kestävän parisuhteen ja pitkän avioliiton salaisuuden seitsemään askeleeseen:

1.  Erilaisuuden ja muuttumisen hyväksyminen.

2. Kyky nauttia arjesta.

3. Rakkaudentunnustukset ja kyky ilahduttaa.

4. Tietoinen sitoutuminen kumppaniin.

5. Itsensä arvostaminen.

6. Vastoinkäymisten keventäminen.

7. Erimielisyyksien sietäminen ja selvittäminen.

Myöhemmin kirjassa pohditaan menestymistä muissakin ihmissuhteissa monelta kannalta ja painotetaan mm. omaa aktiivisuutta, luovuutta, mielikuvitusta, kärsivällisyyttä, joustavuutta ja huolenpitoa itsestä ja toisesta.

Onneksi tutkijat eivät ole unohtaneet ihmisten välistä seksuaalista kanssakäymistä. Kirjan yhteensä 220 sivulla mainitaan sana seksi tai seksuaalisuus kolmella sivulla. Tyyli on kuitenkin varovainen ja koostuu lähinnä tutkimuksiin osallistuneiden pariskuntien omista kertomuksista. Tutkimustuloksena kerrotaan mm., että seksuaalisuus on parisuhteessa usein arka, mutta tärkeä asia. Todellakin! Kirjassa ei kuitenkaan ole yhtään oivallusta intohimoisen yhdessäolon luonteesta, eikä minkäänlaista viitettä tai harjoitusta seksuaalisuuden syventämiseksi.

Seksuaalisuus ei ole sivuasia

Näistä huippuasiantuntijoiden kirjoista välittyy lukijalle vääjäämättä se kuva, että seksuaalisuus on jotenkin sivuasia rakkaudellisessa parisuhteessa. Arkinen parisuhdetodellisuus, kuten se ilmenee ihmisten tarinoissa ja terapeuttien vastaanotolla, osoittaa kuitenkin ettei näin ole. Ihmisillä on suuri tarve kokea rakkaudellista seksiä, jos ei oman parinsa kanssa niin sitten yksin tai sivusuhteissa. Moni haluaa nykyään myös ymmärtää ja kehittää omaa seksuaalisuuttaan, ei vain nuorena vaan läpi koko elämänkaaren.

Monilla pariskunnilla on myös aivan perustavanlaatuisia ongelmia esimerkiksi vetovoiman ja intohimon ylläpitämisessä alkuhuuman jälkeen. Seksiin liittyy myös paljon vääriä uskomuksia, pelkoja ja häpeätä. Moneen kertaan on huomattu, että itse seksi ei todellakaan parane vain puhumalla ja toista kunnioittamalla. Siihen tarvitaan tietoa ja ymmärrystä vetovoiman, intohimon ja seksuaalisuuden perusluonteesta ja toiminnoista.

Toki markkinoilla on kymmeniä parisuhdetta ja rakkautta käsittelevää teosta, jossa mennään hieman pidemmälle seksuaalisuuden maailmaan. Yleisnäkymä on kuitenkin tämä: Myös asiantuntijoilla on vaikea puhua avoimesti ja syventävästi intohimon, kiihottumisen, eroottisten nautintojen ja seksuaalisuuden olemuksesta ja niiden rikastuttamisesta rakkaudellisessa parisuhteessa.

ILOISEKSI.FI valmennus

Tasa-arvoa, toisen kunnioittamista, keskustelua, kriisien läpikäymistä ja hellää yhdessäoloa ovat tietysti kaiken perusta. Nämä luovat lämmintä rakkautta ja luottamuksellista läheisyyttä. Mutta sen lisäksi voi ylläpitää vetovoimaa, intohimoa ja elämänmittaista kiinnostusta rakkainta ihmistä kohtaan. Näitä asioista ei kehitetä pelkällä keskustelemisella, vaan luomalla ja ylläpitämällä ihmisten välistä erilaisuutta ja jännitettä. Itse seksuaalisuutta taas voi loputtomasti syventää ja rikastuttaa, kun ymmärtää miten elämänvoimainen ja rakkaudellinen seksi toimii. Nämä asiat auttavat ymmärtämään kaikkia parisuhteita uudella tavalla, mutta varsinkin kun halutaan siirtyä rakkauden II vaiheesta III vaiheeseen.

ILOISEKSI.FI on laajin parisuhderakkautta käsittelevä kokonaisvaltainen konsepti. Siinä paneudutaan perusteellisesti ja monipuolisesti parisuhderakkauden kolmeen perustekijään: Rakkauteen, Vetovoimaan ja Seksuaalisuuteen. Niitä opiskellaan tiedollisesti ja käytännössä kokeillaan ja harjoitellaan, yksin tai rakkaimman kanssa.

Näin saadaan rakkauden aurinko hehkumaan myös pitkässä luottamuksellisessa rakkaussuhteessa. (Lue lisää: “Rakkauden kolme aurinkoa”.)