Naisen ja miehen tasa-arvo

Nainen, mies ja tasa-arvo

Kun lähdemme puhumaan miehen ja naisen välisestä vetovoimasta on muistettava, mikä on ILOISEKSI.FI parisuhdekäsityksen lähtökohta. Se on absoluuttinen tasa-arvo sukupuolten välillä ja toisen ihmisen yksilöllisyyden syvällinen kunnioitus ja arvostus, sekä sanoissa että teoissa. Puheet naisen ja miehen erilaisuudesta ja siitä miten nämä erilaisuudet tulevat esiin parisuhteessa herättävät aina voimakkaita tunteita. Siksi on hyvä tarkasti ajatella mistä on kysymys ja määritellä käytettävät termit. Tämän jälkeen on helpompi tarkastella miehen ja naisen välistä rakkaudellista ja vetovoimaista kommunikointia.

Ihmiset kohtaavat parisuhteessa toisensa ainakin kolmella eri tasolla.

Kohtaamme ihmisinä

Ihmisyys tasolla (”Olemme kaikki ihmisiä”) olemme osana ihmiskuntaa, joka elää äärettömässä universumissa Tellus nimisellä planeetalla. Tämä ihmiskunta käy läpi mitä erilaisempia historiallisia vaiheita, jossa ihmisten tietoisuus omasta itsestään ja maailmasta muuttuu merkittävällä tavalla aikojen saatossa. Nämä vaiheet heijastuvat maapallon kulttuureissa eri tavalla. 1500-luvun jälkeen elämme varsinkin länsimaissa ns. modernia aikaa. Tätä vaihetta sävyttävät tieteen ja tekniikan huikea kehitys ja ihmisten välisen kommunikaation siirtyminen riitaisista heimoyhteisöistä globaaliin, mahdollisimman rauhanomaiseen vuorovaikutuskulttuuriin.

Tällä ihmisyys tasolla olemme varsinkin 1800-luvun loppupuolelta lähtien alkaneet tajuta, että sukupuolet ovat tasa-arvoisia. Tämä kehitys on vielä 2010-luvulla käynnissä, mutta parisuhteet solmitaan nykyään Suomessa aina tasa-arvoisista lähtökohdista. Tämä tarkoittaa sitä, että suhteeseen tarvitaan molemminpuolinen suostumus, molempien ajatuksia ja kokemuksia tulee kuunnella ja kunnioittaa ja molemmilla on täysi mahdollisuus koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Mies voi jäädä kotiin hoitamaan lapsia, nainen voi edetä (lähes) kaikissa ammateissa johtavaan asemaan. Seksiin ei enää tulisi liittyä toista alistavaa valtaa, vaan tarkoitus on molemminpuolisesti nauttia rakkaudellisesta seksuaalisuudesta.

Ihmisyys tasolla olemme siis täysin tasa-arvoisia. Tämä on ihmiskunnan kehityksen yksi mahtavimmista ja parhaista saavutuksista. Nykyisessä mittakaavassa toteutettuna, se on ollut mahdotonta edes kuvitella menneinä aikakausina. (Lue lisää: “Parisuhteen kolme vaihetta”.)

Kohtaamme yksilöinä

Toiseksi parisuhteessa kohdataan yksilöllisellä tasolla (”Jokainen ihminen on laulun arvoinen”). Jokainen ihminen kokee nykyään, että hänen näkemyksensä kaikista elämän asioista ovat tärkeitä. Jokainen haluaa tulla kuulluksi. Tämä tarkoittaa, että molempien yksilöllisiä ajatuksia ja tunteita tulisi kuunnella ja kunnioittaa tasapuolisesti. Molemmilla on myös omaa vapaa tahto ja oikeus tavoitella onnea ja menestystä juuri sillä tavalla kuin se hänelle itselleen on parasta, riippumatta toisen painostuksesta.

Vaikka sinulla on kokemuksia ja tarpeita, joita minulla voi olla vaikea käsittää, niin asetun tietoisesti ns. vastaanottavaan kuuntelemisen tilaan. Yritän parhaani mukaan, ainakin hetkeksi, eläytyä sinun kokemuksiisi arvioimatta ja arvostelematta niitä ennen kuin olen saanut niistä mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan. Tämä on toisen yksilöllisyyden kunnioittamisen käytännön sovellutusta. Se vaatii kuuntelemista, empatiaa, aitoa läsnä olevaa vuorovaikutusta ja kykyä osata erottaa omat kokemukseni ja mielipiteeni sinun kokemuksista ja sinun mielipiteistäsi. (Lue lisää: “Kuuntelemisen taito”.)

Ihmisyyden tasolla tasa-arvo siis ilmenee kulttuurisena periaatteena, filosofisena teoriana, psykologisena mallina ja yhteiskunnallisina julistuksina. Yksilöllisellä tasolla se toteutuu jokaisessa arkisessa vuorovaikutuksessa, kun tarjoamme toisillemme oikeuden kokea ja toteuttaa omaa yksilöllistä sisäisyyttään. Se ei ole helppoa, mutta se on nykypäivän parisuhteissa keskeisen tärkeätä. Ilman sitä ei ole rakkautta.

Kohtaamme miehenä ja naisena

Kolmanneksi kohdataan parisuhteissa miehenä ja naisena (”Wau, oletpa sinä hyvän näköinen ja kiinnostava!”). Vaikka yhteiskunta on miten tasa-arvoinen tahansa ja vaikka jokainen yksilö haluaa tulla kohdatuksi omana ainutlaatuisena itsenään, niin silti kiinnostumme toisen sukupuolen kiehtovasta ulkonäöstä ja olemuksesta. Tätä on aivan turha kieltää, tai sen merkitystä vähentää, vain siksi, että pitäisi olla ”poliittisesti korrekti” ja suhtautua ”sukupuolineutraalisti” elämään.

Jos menemme tosiaan ihan konkreettiselle deitti tasolle, niin lähes kaikki heteroseksuaaliset suhteet solmitaan siksi, että kiinnostumme ja kiihotumme toisen miehekkyydestä tai naisellisuudesta, ei pelkästä ihmisyydestä.

Nainen sanoo (esimerkiksi): ”En haluaa asuntooni vain ystävää tai uutta lasta hoidettavaksi. Haluan rinnalleni Miehen”. Tai kuten yksi Suomen eturivin naisasian puolestapuhuja sanoi kerran City lehden haastattelussa: ”Feminismin jätän makuuhuoneen ulkopuolelle”.

Mies sanoo (esimerkiksi): ”Etsin älykästä, huumorintajuista ja itsenäistä naisellista Naista.” Tai: ”Minäkin olen feministi – rakastan naisia.”

Yksilöt eroavat siinä, miten paljon miehisyyttä tai naiseutta he etsivät toisistaan. Avoin kysymys on myös se, mitä itse kukin tarkoittaa Naisella ja Miehellä. Se voi myös muuttua elämänkaaren aikana. Asiaa ei myöskään tee helpommaksi se, että naisella on ns. maskuliininen puoli ja miehellä feminiininen puoli. (Lue lisää kirjastani “Vetovoima ja rakkaus”.) Asiaan siis liittyy monta mutkaa ja solmua, mutta käytännön parisuhde-elämän totuus on kuitenkin se, että heteroseksuaalisessa suhteessa haluamme elää vastakkaisen sukupuolta edustavan kivan ja kiinnostavan ihmisen kanssa.

Rakentava vuorovaikutus

Mahtavan tärkeä ja historiallisesti mullistava tasa-arvo keskustelu voi johtaa ihmisiä uskomaan, ettei olisi naisena ja miehenä kokemisen eroja. Tai, että niistä ei saisi puhua, sillä se on jotenkin vanhanaikaista ja varsinkin naisen oikeuksia loukkaavaa. Joidenkin mielestä ei myöskään löydy tieteellisiä todisteita siitä, että erot miesten ja naisten välillä olisivat mitenkään merkittäviä. Biologinen ja lääketieteellinen tutkimus on kuulemma osoittanut, että sukupuolten määritteleminen on vaikeata. Tieteellinen edistys on myös romuttanut vanhoja ikiaikaisiksi luultuja ”totuuksia”: lapsia voi syntyä keinohedelmöityksenä ja transmiehet voivat synnyttää.

Nämä ja muut yhteiskunnallisia rooleja muuttavat ilmiöt eivät kuitenkaan poista sitä, että on olemassa psykologisia (ja vielä myös biologisia) erilaisuuksia miehen ja naisen välillä. Tasa-arvo ei tarkoita tasalaatuisuutta miehen ja naisen välillä, vaan kahden erilaisen olemuksen yhtä suurta arvostamista. Tämä ei ole mitenkään tasa-arvoa loukkaavaa tai vanhanaikaista sukupuolierojen ylikorostamista, kun ymmärtää ILOISEKSI.FI:n tarkastelun lähtökohdat. Kohtaamme kolmella tasolla: ihmisenä, yksilönä sekä naisena ja miehenä. Kaikki tasot vaativat hieman erilaista tapaa vuorovaikuttaa ja selvittää mahdolliset eri tasoilla ilmenevät ongelmat.

Esimerkiksi mitä tehdä kun kohtaa henkilön kulttuurista, jossa ei ole tasa-arvoa naisen ja miehen välillä – ei ainakaan samanlaista kuin Suomessa? Silloin keskustelu käydään yleisellä ihmisyys tasolla ja mahdollisesti paneudutaan jokaisen yksilön henkilökohtaisiin kokemuksiin asiasta. Tai jos kohtaaminen tapahtuu pariskunnan makuuhuoneessa. Naisen ja miehen seksuaalisessa elämyksessä on sekä samanlaisuutta että erilaisuutta. Erilaisuuksien tunteminen ja niiden taitava kohtaaminen rikastuttaa parisuhdetta, eikä vähennä absoluuttista tasa-arvoa millään tavalla. Kaikilla kolmella tasoilla voidaan siis kehittää taitavaa kohtaamista, sen sijaan, että yritetään ideologisista ja poliittisista syistä tarkastella asiaa vain yhteiskunnallisena tasa-arvo kysymyksenä.

Mitkä miehen ja naisen väliset psykologiset erot ovat ja miten niiden kanssa voi tulla toimeen, selviää tarkemmin ILOISEKSI.FI konseptin materiaaleissa ja valmennuksissa.