Rakkauden kolme aurinkoa

Rakkaus on ihanaa! Rakkaus antaa voimaa! Rakkaus on lämmintä sydämen hehkua! Toisaalta: Rakkaus ei ole vain tunne, vaan olemisen perusvirta!

Rakkaudesta on niin paljon kirjoitettu, laulettu ja puhuttu, että voisi luulla, että kaikki oleellinen on jo moneen kertaan sanottu. Kuitenkin ihmiset jaksavat toistaa, että ”rakkaus on mysteeri” ja ettei sitä oikeastaan tiedä ”olenko rakastunut vai ei”. Asiantuntijatkin sanovat usein että ”rakkaus on kaikkien määritelmien tuolla puolen” ja runoilijat puhuvat ”rakkauden myrskyistä”, joita ei voi kontrolloida.

Rakkautta on kuitenkin tutkittu viime vuosikymmeninä ahkerasti myös tieteen parissa, niin psykologisin ja sosiaalisin keinoin kuin aivotutkimuksen avulla. Vaikka rakkauteen aina näyttää jäävän jotain mystistä ja ennakkoon arvaamatonta – henkistä ja jumalallistakin – niin rakkauden arvoitus on kuitenkin mielestäni ratkaistu. ILOISEKSI.FI tarjoaa uuden, kokonaisvaltaisen kuvan rakkauden eri muodoista. Nyt puhutaan nimenomaan heteroseksuaalisesta parisuhderakkaudesta.

 

Rakkauden maailmat

Parisuhteen kehittämisen ja syventämisen kannalta on todella tärkeätä ymmärtää, että se rakkauden hehku, valo ja lämpö, jota kaikki ihmiset näyttävät kaipaavan syntyy kolmen eri tekijän yhteisvaikutuksesta:

Rakkaus (läheisyys ja huolenpito)
Vetovoima (jännitteen ylläpitäminen ja erilaisuus)
Seksuaalisuus (seksin laaja ymmärtäminen ja sen yhteinen syventäminen)

Kirjailijat ja tutkijat käyttävät sanoja ja termejä hieman eri tavalla, joten aluksi on paikallaan määritellä mitä sanoilla tässä yhteydessä tarkoitetaan.

Rakkaus yleisenä asiana on läheisyyttä, luottamusta, turvaa ja toisen ihmisen tarpeita huomioivaa huolenpitoa. Tämän tapainen ”perinteinen” rakkaus voidaan määritellä yllättävän tarkasti. Rakkaus on: ”Sydämestä lähtevää lämmintä ja avointa kiinnostusta toista ihmistä kohtaan.” Eleenä ilmaistu se on käsien avaamista kehon keskikohdasta halaavana liikkeenä toista ihmistä, asiaa tai tapahtumaa kohtaan.

Rakkaus sanoo ”tervetuloa, olen avoin ja lämpimän kiinnostunut sinua kohtaan”. Rakkauden ilmapiirin vallitessa en aio arvostella sinua ja kokemuksiasi ja suostun ainakin hetkeksi myös olla arvioimatta sitä mitä sanot tai esität. ”Otan sinut vastaan sellaisena kuin juuri nyt olet.”

Tällaiseen rakkauteen liittyy sanoja kuten avoimuus, kunnioitus, arvostus, kuunteleminen, kuulluksi tuleminen, hellyys, läheisyys ja empatia. Rakkauden ilmapiiri on suhteellisen rauhallinen, pehmeä, hyväksyvä ja avoin erilaisille tapahtumille. Vaikka itse on selkeästi eri mieltä toisen kanssa, niin voi sitoutua ottamaan vastaan hänen viestinsä ja hänen kokemuksensa (ainakin hetkeksi), jotta hän saa ihmisenä ja yksilönä tulla kuulluksi. (Lue enemmän: “Kuuntelemisen taito”.)

Miten tällainen yleisinhimillinen rakkaus liittyy intohimoon ja seksiin? Miksi on olemassa vain yksi sana “rakkaus”, joka liitetään niin erilaisiin asioihin?

ILOISEKSI.FI konseptin lähtökohta on nimenomaan se, että parisuhderakkauden ihanuus muodostuu kolmesta ”rakkauden auringosta”. Se toivottu rakkaudellinen lämpö ja valo eivät tule vain yleisinhimillisestä sydämen lämmöstä toista kohtaan. Se tulee myös siitä, että vetovoiman aurinko ja seksuaalisuuden aurinko synnyttävät suhteeseen uutta rakkauden valoa. ILOISEKSI.FI:n perusoivallus on siinä, että nämä kolme rakkauden aluetta toimivat yhdessä, mutta eri periaatteella. Kaikkia kolmea on siten kehitettävä hieman eri tavalla, jotta se kaivattu Suuri Rakkaus saadaan syntymään.

Vastaava esimerkki ilmiöiden kolmiulotteisuudesta löytyy musiikin maailmasta. Kuulemme kauniin sävelen ja nautimme siitä. Tarkempi analyysi osoittaa, että se muodostuu sävelkorkeudesta, äänen kestosta ja sävelen laadusta (onko kyseessä c tai a sävel). Taitava muusikko osaa käsitellä näitä kolmea musiikin elementtiä erikseen ja yhdessä ja siten luoda kaunista ja kiehtovaa musiikkia.

 

Vetovoima ja ihmisten välinen kemia

Vetovoima käsitteenä uppoaa tavallisesti yleisen rakkauden käsitykseen tai toisaalta se liitetään seksuaalisuuden piiriin. ILOISEKSI.FI konseptissa on keskeisen tärkeätä oivaltaa, että vetovoima, kiinnostus, ”kipinä” ja intohimoinen halu toisen luo on luonteeltaan täysin erilainen kuin esimerkiksi äsken määritelty rakkaus. Vetovoima syntyy jännitteestä kahden erilaisen ilmiön välillä. Vetovoima ei perustu asioiden samanlaisuuteen, vaan erilaisuuteen. Vetovoima syntyy kun kaksi erilaista asiaa kohtaa, se on ”kohtaavaa jännitettä”. Se on herkullista ja kutkuttavaa tunnelmaa, jota kutsutaan ”sähköksi” tai ”kemiaksi” ihmisten välillä. Kahden samanlaisen ainesosan välillä ei synny vetovoimaa. Energiaa synnyttävän kipinän luomiseksi tarvitaan pariston kaksi poolia, plus ja miinus. (Lue lisää: “Vetovoiman seitsemän energianlähdettä”.)

Perinteisessä rakkaudessa ollaan lähellä ja empaattisesti muututaan (ainakin hetkeksi) samanlaiseksi. Tämä on ihanaa ja synnyttää rakkaudellista lämpöä, mutta ei varsinaisesti vetovoimaa. Tämän pariskunta voi kokea kun he seurustelun alkuinnostuksen jälkeen muuttavat yhteen ja huomaavat että ajan myötä heidän välillä ollut kipinä ja energia vähenevät. Suhde tarvitsee myös etäisyyttä, erilaisuutta ja ”happea”, kuten sanotaan.

Nykyään tiedetään jo yleisesti, että vetovoima kahden ihmisen välillä luonnostaan, automaattisesti kestää noin kolmesta kuukaudesta maksimissaan kolmeen vuoteen. Sen jälkeen lähes kaikki pariskunnat huomaavat automaattisen vetovoiman hiipumisen. Asia tiedostetaan, mutta hyvin harvoin osataan tietoisesti lisätä vetovoimaista kiinnostusta toista kohtaan.

Homma ei helpotu siitä, että ystävät ja jopa alan asiantuntijat sanovat, että vetovoiman hiipuminen on ”luonnollista”. Pitkässä suhteessa on parhaimmillaan paljon inhimillistä lämpöä, mutta kipinä kuulemma sammuu tai haalenee kaikilla. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. ILOISEKSI.FI valmennuksessa annetaan ihmisille selkeät ja käytännönläheiset välineet elämänmittaiseen intohimoiseen parisuhteeseen. (Lue lisää: “Vetovoiman ylläpitäminen”.)

 

Rakkauden ylläpitäminen

Yksi syy on se, että läheisyyttä ja lämmintä rakkaudellista huolenpitoa ylikorostetaan parisuhdeterapiassa, kirjallisuudessa ja runoissa. Tämä on ns. rakkauden paradoksi. Vetovoima voi haaleta ja väljähtyä, jos suhteessa ei ole riittävästi haasteita, jännitystä, erillään oloa ja erilaisuudesta syntyvää dynamiikkaa, eli liikettä ja ns. flowta. Liika rakkaudellinen yhdessäolo haalistaa ja vähentää, pitkässä juoksussa, vetovoimaa.

Toisaalta liikaa jännitettä ja liikaa erillään oloa (esimerkiksi piittaamattomuutta toista kohtaan) ja liikaa erimielisyyttä aiheuttaa ilmiön, jota ILOISEKSI.FI:ssä kutsutaan vetovoiman polarisoitumiseksi. Jännite muuttuu kilpailuksi siitä kenellä on oikeat kokemukset ja mielipiteet ja kenen elämänasenteen mukaan tulisi elää. Pariskunta kokee, että he ovat niin erilaisia. He eivät pysty kommunikoimaan toistensa kanssa, ilman, että erilaisuuden jännite ja hehku muuttuu tunteen paloksi ja riidaksi.

Vetovoimakentän toinen ääripää on taas siinä, että kahden ihmisen välinen jännite pääsee väljähtämään. Vetovoima vähenee yhdessä olon aikana, vaikka suhteen alussa on ollutkin ihan riittävästi ”sähköä”, ”kemiaa” ja halukasta himoa toisen luo.

”Olemme kasvaneet erilleen”. Tämä ilmaisu koskettaa nimenomaan kahden ihmisen välisen vetovoimakentän ilmiötä. Jos riitely ei ole kehittynyt liian pahaksi, niin pariskunta voi jopa kokea, että he rakastavat ja kunnioittavat toisiaan ihmisinä, mutta ”se jokin” on kadonnut heidän välillään. Tämä voi olla hämmentävää, ennen kuin ymmärtää kolmen rakkauden auringon merkityksen parisuhteelle. Läheisyyttä ja perinteistä rakkautta voidaan kokea, mutta vetovoima on hiipunut. (Tietysti on myös mahdollisuus, että pitkittyneet riidat ja erimielisyydet lähes kaikesta yhteisestä elämästä on jo syönyt rakkautta ja läheisyydestä ei voi enää puhua.)

ILOISEKSI.FI:ssä analysoidaan mistä vetovoima muodostuu, miten se toimii kahden ihmisen välillä, miten se mahdollisesti hiipuu tai tulee liian vahvaksi ihmisten välillä ja mitä voi tehdä, jotta vetovoimakenttä saadaan pitkässä parisuhteessa tuottamaan rakkaudellista valoa ja voimaa.

”Seksuaalisuuden salat” kirjoituksessa kuvataan ILOISEKSI.FI konseptin kolmatta ”aurinkoa”, eli seksuaalisuutta. Siinä tutkitaan seksuaalisuuden kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja pohditaan yhteisten eroottisten nautintojen rikastuttamista.