Seksi

Seksi

Kaikissa kulttuureissa on ollut syvällistä tietoa seksuaalisuudesta ja ohjeita sen harjoittelemista varten. Joskus suositaan avoimempaa suhdetta seksuaalisuuteen, toisinaan varautuneempaa. Kristinuskon piirissä seksuaalisuuteen on suhtauduttu varovaisesti ja epäillen, mutta esimerkiksi juutalaisuudessa seksuaalisella nautinnolla ja iloisella flirtillä on aina ollut tärkeä sija.

Joskus tuntuu, että seksuaalisuudelle ja seksille asetetaan nykyajan parisuhteissa jopa liian paljon suurta painoarvoa. Tämä on luonnollinen jatke siitä, että romanttinen ”todelliseen rakkauteen” perustuva liitto on nykyaikana se kaikkein tärkein syy olla yhdessä.

”Tunteiden merkityksen vahvistumisen myötä suhteen seksuaalisesta toimivuudesta on tullut sen arvioinnin ja arvostamisen tärkein mitta….Yhteiskunnallisen avioliittoinstituution sijalle on tullut uusi subjektiivinen suhdemääritelmä, joka on tuonut seksuaalisuhteen etualalle parisuhteessa.” (Osmo Kontula: “Halu ja intohimo”. Otava, 2008)

Seksuaalisuuteen kasataan niin suuria odotuksia, ettei ole ihme, että seksiin liittyviä ongelmia esiintyy nykyään niin paljon. Lähes kaikki aikuiset unelmoivat fantastisesta seksistä. Tänä päivänä myös naiset uskaltavat puhua seksuaalisuudestaan ilman rangaistuksen pelkoa. He uskaltavat käyttää jopa sellaisia rivoja ilmaisuja, joita edeltävien sukupolvien naisilta ei olisi voinut kuvitellakaan kuulevansa! Myös miehet ovat nykyään usein avoimia oppimaan uutta ja keskustelemaan herkistä intiimielämän asioista. Kun molemmat osapuolet haluavat nostaa asioita esiin ja käydä niitä avoimesti ja rehellisesti läpi, nousee seksuaalisuus siten esiin yhtenä tärkeimpänä asiana. Tämä on monella tavalla hieno juttu, mutta toki haastava.

Seksi – seksuaalisuus, puheen polku ja kiihottumisen polku

Seksuaalisuutta ei parisuhteessa kehitetä pelkästään ystävällisesti keskustelemalla. Seksuaalisuudessa on särmää ja erilaisuutta, ei pelkästään harmoniaa ja samanlaisuutta. Seksuaalisuudessa on mukana energiaa, jännitettä ja kiihottumista. Seksuaalisuudessa yksi ohjaa ja toinen seuraa. Yksi on ylempänä, toinen alempana. Rooleja voi vaihdella. Seksuaalisuuden kehittämiseen tarvitaan miehen ja naisen välisessä vuorovaikutuskentässä olevan vetovoimaisen elävyyden ymmärtämistä ja toisen ns. kiihottumisen polun tuntemista. ILOISEKSI.FI:ssä otetaan rohkeasti nämä asiat huomioon, kun kehitetään rakkaudellista parisuhdetta.

On helppoa arvostella seksuaalista halua jonkinlaisena ”alempana”, ”järjettömänä” ja ”halpamaisena” toimintana. Tällöin vedotaan usein järkeen ja tieteeseen tai korkealla liitelevään henkisyyteen ja uskonnollisuuteen. Tosiasiaksi aina kuitenkin jää, että arvostelijat ovat itsekin syntyneet tähän maailmaan arvostelemansa ilmiön armosta. Täysin tyhmää seksi ei siis voi olla!

Seksuaalisuuden luonne ei ole ”järkevyyttä”. Se on nimenomaan biologisiin vietteihin ja vaistoihin perustuvaa luovaa, elämää edistävää voimaa. Seksuaalisuus syttyy ja elää, vaikka ajatus ja järki sanoo, että pitäisi tehdä jotain muuta. Seksuaalisuus parisuhteessa on luonnonvoimaista ja samalla hyvin inhimillistä. Lue lisää: “Seksuaalisuuden kuusi ulottuvuuta/osa I”.