Seksin kuusi ulottuvuutta/II osa

Seksuaalisuuden psykologinen syventäminen – Rakasteleminen

Nykyään ymmärrämme paremmin kuin koskaan, että seksuaalisen kosketuksen ja yhdynnän kautta rakennamme syvää ihmissuhdetta. Kehomme ja koko olemuksemme yhtyvät rakkaudellisessa syleilyssä. Intohimon ja seksuaalisuuden kautta kasvamme yhteen, nimenomaan psyykkisesti ja henkisesti. Alamme tulla suorastaan riippuvaiseksi siitä, että joku tietty ihminen haluaa olla lähellä ja rakastella kanssamme. Ilman sitä voimme kokea valtavan tuskallisia yksin jäämisen ja hylätyksi tulemisen tunteita.

Esimerkiksi pariskunta on naimisissa, ja heidän suhteessaan ei ole kovin suuria ristiriitoja tai sairautta. Heillä on yhteinen turvallinen ja lämmin talo ja terveet lapset. Heillä on kaikki tarvittavat sähköiset apuvälineet keittiössä, pesutuvassa ja olohuoneessa. Joka vuosi tehdään mukavia yhteisiä matkoja. Silti on niin surullinen tai vihainen olo.

Miksi? Heillä ei ole riittävästi rakkaudellista seksiä!

Seksiä on silloin tällöin, mutta joko lasten tekoa tai viikonloppuna tapahtuvaa paineiden purkamista varten (1. ja 2. tason seksiä.) Moderni ihminen haluaa enemmän. Hän haluaa kokea tulevansa hyväksytyksi ja rakastetuksi. Hän haluaa luoda kosketuksen, suudelmien ja rakastelun kautta syvää yhteyttä toisen ihmisen kanssa.

Rakastava yhdessäolo, joka todella ravitsee molempia osapuolia ja elvyttää elämänvoimaa, tarvitsee ennen kaikkea tietoista halukkuutta omistautua toiselle. Ja aikaa. Suuri ongelma ajanpuutteen lisäksi on nähdäkseni se, että ihmisten mielissä on valtava määrä seksuaalisuuteen ja rakkauteen liittyviä luuloja, uskomuksia ja suoranaisia väärinkäsityksiä.

Suuresti yleistäen; nainen tarvitsee mieheltään ennen kaikkea tunnetta siitä, että hän on kaikissa olosuhteissa turvassa. Mies tarvitsee naiseltaan ennen kaikkea tunnetta siitä, että häntä arvostetaan. Tarjoamme usein toiselle sitä, mitä itse haluamme. Se mitä itse toivomme, ei välttämättä ole toiselle juuri nyt se olennainen juttu. Eli projisoimme omat tarpeemme ja tyylimme toimia ja syydämme ne vaatimuksina tai odotuksina toisen päälle.

Mies kehuu naistaan, koska hän tykkää itse siitä, että häntä kehutaan. Jokainen ihminen pitää positiivisesta palautteesta, mutta ehkä nainen olisi kuitenkin halunnut arvostuksen sijaan kokemuksen siitä, että on turvassa. Esimerkiksi kun tulee riita, niin mies usein pakenee paikalta tai hän yrittää ratkaista asian kuuntelematta naistaan. Miehelle riita merkitsee arvostuksen puuttumista, naiselle miehen vetäytyminen luo turvattomuuden tunteen.

Nainen voi nyt ajatella, että mies hyväksyy vain hänen hyvät puolensa. Turvattomuuden tunteessaan nainen vähentää hellää rakastavaa kosketustaan. Tämä taas hämmentää miestä, joka vetäytyy vielä enemmän ja on entisestäkin etäisempi. Naisen turvattomuuden tunne lisääntyy, ja niin negatiivinen vuorovaikutuspiiri alkaa pyöriä.

Tiedostamattomasti pinnan alla toimivat pelit ovat täydessä käynnissä. Mies ei saa kaipaamansa rauhaa ja hyväksyntää. Nainen ei koe saavansa turvallisuutta ja läheisyyttä. Rakkaudellinen läheisyys ehkä palautuu vasta sitten, kun molemmat kokevat saavansa toiselta sitä mitä he toivovat ja tarvitsevat.

Tällä seksuaalisuuden kolmannella tasolla harjoitellaan kosketusta, suutelemista, iholla olemista ja tutustutaan rakkaan ihmisen herkkiin ja kiihottaviin kehonalueisiin. Tätä pitää joskus varta vasten opiskella (vaikka tämä voi kuullostaakin hieman teennäiseltä ja epäromanttiselta), sillä parisuhteen alkuaikojen kiihkon aikana, tai ujoudesta johtuen, ei ole ollut mahdollista tutustua toisen ihmisen seksuaalisuuteen. Monet pariskunnat ovat yhdessä vuosikausia ilman, että tiedetään oikeastaan mikä tuntuu toiselle hyvälle ja mikä ei.

 

Psykologinen syventäminen – Sekstaileminen

Vaikka rakkautta ja lämmintä sympatiaa olisi miten paljon tahansa, mies ja nainen joutuvat aika ajoin taistelemaan keskenään ja ratkaisemaan, kuka päättää ja mitä tehdään. Kyse voi olla arkisista asioista, kuten siitä, miten olohuone sisustetaan tai kuka vie lapset harrastuksiin. Tai sitten riidellään kunnolla: kenen syytä on se, että rahat eivät riitä ja että molemmilla on ollut viime aikoina paha olla.

Näiden arkisten valtakysymysten ja riitojen takana on vielä perustavanlaatuisempi sukupuolten yhteistyöhön liittyvä valta-asetelma. Parisuhteessa tarvitaan hellän rakkauden lisäksi vetovoimaa ja intohimoa. Vetovoima syntyy erityisesti ihmisten välisestä erilaisuudesta ja kitkasta. Erilaiset persoonat, erilaiset mielipiteet ja erilaiset tavat suhtautua elämään kohtaavat vuorovaikutuskentässä. Voimakenttä voidaan jopa aistia, vaikka sitä on vaikea mitata. Kahden ihmisen väliin muodostuu ”kenttä”, tietty olemus, joka ”loksahtaa päälle” kohdattaessa.

Tämän kentän sisällä toimitaan usein tietyllä rutiininomaisella tavalla. Siksi tarvitaan suhteeseen ja seksiin leikinomaisuutta. Seksiä elävöittävät leikit perustuvat naisen ja miehen välisten roolien vuorotteluun.

Mitkä ovat seksuaalisuuden perusroolit?

Seksuaalisuus on tapahtuma, jossa kaksi eriluonteista toimintaa kohtaavat. Toinen on, kuvaannollisesti, alhaalla ja toinen ylhäällä. Toinen antaa ja toinen vastaanottaa. Toinen työntyy aktiivisesti sisään, toinen suostuu avautumaan. Tämä ”valtapeli” on parhaimmillaan molemmille suunnattoman nautinnollista.

Maskuliininen: ”Minä tahdon ottaa sinut”.

Feminiininen: ”Minä haluan antautua sinulle”.

Jos molemmat haluavat antaa tai aktiivisesti työntyä sisään, syntyy valtataistelu. Tai jos molemmat haluavat avautua ja vastaanottaa, ei synny kovinkaan paljon kiihottavaa liikettä. Seksin yksinkertainen salaisuus on siinä, että kaksi erilaista voimaa kohtaavat hedelmällisesti. Silloin tämä ”valta-asetelma” antaa ja luo elämänvoimaa.

Sekä mies että nainen voivat nauttia parisuhteessa olevasta vallasta, siis antamisesta ja vastaanottamisesta. Siitä voi tulla eräänlaista leikkiä ja hyväntuulista kiusaamista, joka värittää arkea. Kahden ihmisen seksuaalinen vapaus sisältää parhaimmillaan tällaista tietoista toimintaa. Tähän kuuluu erilaiset roolileikit, fantasiat ja fetissit, jotka innostavat seksuaalista intohimoa.

Seksuaalisuuden neljännellä tasolla suhtaudutaan siis seksiin tietyllä leikki- ja kokeilumielellä. Voidaan sopia ”dominoimisesta” ja ”alistamisesta”, jotta intohimoinen suhde säilyisi myös arkisten velvollisuuksien lomassa. Nainen sallii luotettavan ja rakastettavan Miehen tehdä hänelle voimakkaita seksuaalisia akteja. Tai päinvastoin, mies avautuu vastaanottamaan kaiken, mitä hänen rakastamansa Nainen voi omalla naiseudellaan hänelle antaa.