Seksin kuusi ulottuvuutta/III osa

Seksuaalisuuden henkinen ulottuvuus – Avautuminen

Seksuaalisuudessa itsessään on siemeninä ja mahdollisuuksina kokemuksia, joista ei kovinkaan paljon kuule puhuttavan. Jos näistä ulottuvuuksista ei ole mitään käsitystä, toistamme vain yleisiä kulttuurissa olevia stereotyyppisiä seksin malleja. Seksuaalisuudessa on myös helppo toistaa vanhoja biologisia ja psykologisia käyttäytymismalleja, vaikka olisi itsekin huomannut, etteivät ne enää toimi. Esimerkiksi mies toimii seksissä aina “puskevasti” ja suhteellisen nopeasti, sillä tämä tyyli on häneen viettiolemukseensa sisäänkirjoitettu. Tai nainen kokee opittua häpeää nautinnollisessa seksissä ja alkaa mennä “lukkoon”, vaikka itse uneksiikin jostain muusta.

Monilla ihmisillä on tuntemuksia ja aavistuksia siitä, että seksissä on vielä paljon löytämätöntä. Nimenomaan nykyajan itsenäiset ja kokemushaluiset naiset kuvaavat tuntevansa, että heidän seksuaalinen kehonsa sisältää vielä ulottuvuuksia, eräänlaisia salaperäisiä huoneita, jonne kulkutietä ei vielä ole avattu. Myös miehillä on kokemuksia ejakulaation jälkeisestä tyhjyydestä. ”Tässäkö se nyt oli?!”

Joten, mitä seksuaalinen avautuminen ja avautuminen seksuaalisuudelle voisi olla?

Se on nauttimista yhteisestä rakkaudesta, jossa opitaan tuntemaan uusia puolia omasta itsestä ja toisesta. Sen sijaan, että vain puretaan päivän aikana kerääntynyttä jännitettä (2.taso) tai rakennetaan lempeää yhteyttä toiseen ihmiseen (3.taso), syvennetään omaa elämänkokemusta seksin esiintuomien elämysten kautta. Tämä vaatii yleensä asiaan paneutumista ja opiskelua. Mies voi oppia naisen orgasmeista ja naisen vaginan sisällä olevista avautumista odottavista alueista. Nainen voi tutustua miehen kehon herkkiin kohtiin ja auttaa häntä avaamaan uusia nautinnon alueita.

Seksin aikana tai sen jälkeen voi omasta sisäisyydestä nousta esiin voimakkaita tunteita, muistoja ja salaperäisiä kokemuksia, joihin tavallisen arkipäivän aikana ei törmää. Seksi avaa nähtäväksi uusia puolia persoonallisuudestamme. Tämän kautta siihen tulee vahva elämänmakuinen ja dramaattinen sävy.

Seksuaalisessa avautumisessa mennään näiden elämysten, tunteiden ja mielen kuohahdusten sisään. Tunnustellaan ja seurataan läsnäolevasti, mitä ne tuovat esiin omasta persoonasta ja ylipäätänsä elämästä. Hyviä kokemuksia voi laajentaa ja syventää, ja vaikeita kokemuksia voi oppia lukemaan ja ymmärtämään. Parhaimmillaan seuraa syvä kiitollisuus, ei vain toisen ihmisen läsnäolosta, vaan myös omasta sisäisestä naiseudesta ja omasta miehisyydestä.

Molemmat auttavat toinen toisiaan tällä matkalla. Nainen voi keskittyä rakastamansa miehen eroottisten kokemusten syventämiseen. Tehdä enemmän sitä, mikä tuntuu hyvältä. Ja auttaa miestä menemään syvemmälle elämyksiinsä. Usein tähän liittyy kaunista läheisyyttä, eroottista leikkiä, kiihotuksen vaiheittaista rakentamista ja miehen ejakulaation hidastamista.

Mies tekee vastaavaa naiselleen. Hän on kuin tutkimusmatkailija, joka tunnustelee läsnäolevasti ja suurella rakkaudella naisen elävän kehollisuuden eri puolia. Mies kuuntelee naisen reaktioita, tuntemuksia, ääntelyä, liikkeitä ja jatkaa. Hän herättää naisen kehossa alueita, joiden hänen rakastettunsa ei ole tiennyt voivan värähtää näin ihanasti. Taitava mies tietää (ja on harjoitellut etukäteen) missä naisen vaginan sisällä sijaitsevat rakkauden kokemusta syventävät g-, a- ja x-pisteet (sekä muut vastaavat alueet).

Seksuaalisuuden avaaminen vaatii yleensä ”seksiajan” ottamista ja molemminpuolista seikkailunhalua. Kyse on oikeastaan toisen syvästä arvostamisesta ja halusta antaa toiselle enemmän rakkautta seksin kautta. Tällaisen antamisen jälkeen yhteinen vuorovaikutuskenttä voimistuu entisestään, ja molemmat voivat kokea rakkautensa toisiinsa syvenevän. ILOISEKSI.FI on ainoa valmennusjärjestelmä Suomessa, jossa tarjotaan pariskunnille mahdollisuuden syventää 5. tason seksuaalista avautumistaan.

 

Seksuaalisuuden henkinen ulottuvuus – Pyhä seksi

Kaikissa kulttuureissa näyttää olevan Pyhän Seksuaalisuuden opetusta. Tyylit ja tavat ovat vaihdelleet eri aikakausina ja eri ryhmien sisällä. Ei ole helppoa siirtää vanhempien kulttuurien usein lähes mytologisia perinteitä nykymaailman tiedostavan ihmisen käyttöön. Kaikissa kulttuureissa, eroista huolimatta, on kuitenkin toistunut sama perusnäkemys: ihmisen seksuaalisuudella ja jumalallisella luomisella on jokin merkittävä yhteys.

Kristinuskon piirissä tämä yhteys on perinteisesti nähty negatiivisena tai ainakin hyvin ongelmallisena. Kaikki pahuus sai alkunsa Paratiisissa Eevan langetessa syömään kiellettyä hedelmää, vastoin Jumalan ohjeita. Siten esikristilliset hedelmällisyysrituaalit, moniavioisuus ja ns. temppeliprostituutio olivat määritelmänomaisesti pakanallisia ja pahojen henkien ohjaamia. Perinteisen kristillisen uskon mukaan vain kristinusko voi pelastaa ihmisyyden pahuudelta ja seksikeskeisyyden saastalta.

Eevan synti, pahuus ja seksuaalisuus on kristinuskossa usein liitetty yhteen. Voidaan sanoa, että tässä on todellakin lapsi heitetty pesuveden mukana. Seksuaalisuuden sinänsä on oltava Jumalan luomaa (kun kerran Kaikki on Hänen luomaa), mutta sitä voi tietysti käyttää monella tavalla väärin.

Esikristillisten kulttuurien ytimessä seksuaalisuus on aina ymmärretty yleisenä elämänvoimana, jonka toimintaa papit ja yhteisön johtajat ovat ohjanneet. Hedelmällisyysriitit ovat olleet elämän jatkumisen kannalta kaikkien tärkeimmät. Ennen teknologista aikakautta piti varmistua siitä, että Äiti Maa suosi juuri meidän heimoamme ravinnolla ja suotuisilla säillä. Joskus kummallistenkin riittien perusajatuksena on  aina ollut ihmisen ja yhteisön tarve olla yhteydessä niihin voimiin, jotka ylläpitävät elämää tällä Maa-planeetalla.

Vanhoissa kulttuureissa on myös ollut syvällisiä näkemyksiä siitä, miten sairaudesta parantumista voidaan edistää seksuaalisuuden avulla. Varsinkin perinteisessä kiinalaisessa kulttuurissa kehitettiin menetelmiä, joiden avulla seksuaalisuutta voi ohjata, ei pelkästään orgasmin saamiseen, vaan seksiin sisältyvien elämänvoimien vapauttamiseen. Tällöin seksuaalisuuden olemukseen sisältyy jotain puhdasta, henkistä ja parantavaa.

Tällainen näkemys on todella vastakkainen niihin tuttuihin tulkintoihin nähden, jotka painottavat seksin saastaisuutta. Tai ainakin sitä, että seksuaalisuuteen uhrattu aika ja energia on pois hengellisyyden harjoittelusta. Sekä idän että lännen uskonnoissa vaaditaan usein selibaattia. Ilman pidättyvyyttä ja seksuaalienergian uudelleen suuntaamista ei voi kuulemma saavuttaa henkistä yhteyttä ja jumalallista viisautta.

Seksuaalisuuden henkisistä ulottuvuuksista ei  ole länsimaissa olemassa yhteisesti hyväksyttyjä ilmaisuja. Ihmiset lainaavat termejä ja sanoja vanhemmista idän kulttuureista, mikä on aivan ymmärrettävää. Kuitenkaan sekään mielestäni ei riitä, sillä myös seksuaalisuuden ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen saralla mennään eteenpäin. Tarvitsemme siis moderneja ilmaisuja maailman vanhimmalle asialle.

Voiko siis seksuaalisuuden avulla olla yhteydessä Elämää yläpitävien voimien kanssa? Sisältääkö seksuaalisuus väylän tai tien ihmisen Jumalan, Luojan, Kaikkein Pyhimmän luo? Onko tämä vain runollista puhetta vai kokemuksellista totuutta?

Sinun täytyy varmaan ottaa siitä itse selvää!