Seksuaalisuuden rikastuttaminen

Naiset ja miehet kiihottuvat hieman erilaisista asioista. Miehelle on kiihottavaa riisua nainen vaatekappale kappaleelta (strip-tease). Naiselle kiihottavaa on ”riisua” miehen pintapersoonallisuus ja päästä syvemmälle ja syvemmälle siihen kuka ja mikä tämä mies oikeastaan on.

Olen kehittänyt alustavan ja humoristiseksi tarkoitetun vertailun siitä miten mies ja nainen innostuvat seksuaalisesti hieman eri asioista:

MIESTÄ KIIHOTTAA:     NAISTA KIIHOTTAA:

Rinnat                                  Itsevarmuus

Silmät                                  Älykkyys

Takapuoli                            Huumorintaju

Iho                                        Kokonaisolemus

Vaatetus, Meikki                Status, Arvovalta

Säteilevyys                          Fyysinen voima

Tietysti nykynainen kiinnostuu miehestä, jolla on hyvä kroppa. Enemmän nainen kuitenkin innostuu ja tuntee vastustamatonta imua miestä kohtaan, joka on itsevarma, huumorintajuinen tai omaa korkean statuksen, eli arvovallan. Myös mies kiinnostuu itsevarmasta ja huumorintajuisesta naisesta. Varsinaisesti mies kuitenkin syttyy tuleen silloin, kun nainen on hänen oman arvionsa mukaan visuaalisesti kaunis, kurvikas, säteilevä ja viekoitteleva. Nämä asiat saatetaan häveliäisyyden nimissä kieltää. Elävässä elämässä ne ovat silti olemassa, vaikkakin eri ihmisillä hieman eri tavalla ja eri voimakkuudella.

 

Rakastumisen väylät

Rakastuminen ja intohimo välittyvät siis pääasiallisesti visuaalisuuden ja kokonaisolemuksen kautta. Miehellä painottuu ensimmäiseen, naisella toiseen. Tämä on tutkimuksissakin useaan otteeseen todettu.

”Miehet hakivat seksiä naisia useammin kumppanin ulkonäön ja fyysisen haluttavuuden vuoksi samoin kuin haluamalla yleensä kokemuksia tai käyttämällä tilaisuuksia hyväksi. Miehille seksissä oli tärkeämpää myös pelkkä fyysinen nautinto ja jotkut pragmaattiset syyt (seksistä koituva muu hyöty). Naiset taas ilmaisivat seksille miehiä useammin emotionaalisia motiiveja. Naiset motivoituivat miehiä useammin seksistä jatkuvassa sitoutuneessa suhteessa. Tunteet tai rakkauden ilmaukset ilmentävät tuota sitoutumista. Monet tunteisiin liittyvät motiivit saivat kuitenkin yhtä paljon mainintoja miehiltä ja naisilta.” (Osmo Kontula: “Halu ja intohimo”. Otava, 2008)

Vanha ja kulunut sanonta pitää yllättävän hyvin vielä paikkansa: Nainen tarvitsee tunteen antaakseen seksiä, mies tarvitsee seksiä antaakseen tunteet.

Moderni nainen voi hullaantua vauhdikkaasta moottoripyörämiehistä, tai rennosti hymyilevistä ”rentuista”. Nainen kiinnostuu miehistä, jotka näyttävät kulkevan ”omia teitään”. Innostus ei oikeastaan suuntaudu pelkästään hänen ulkoiseen olemukseensa. Nainen nimittäin nopeasti olettaa, että komealla ja huolettomasti esiintyvällä miehellä on myös hieno persoonallisuus, sosiaalisia resursseja käytettävänään ja että hän on ottava ja itsevarma myös sängyssä. Todellisuus voi sitten olla jotain aivan muuta.

Miehen visuaalinen innostus kaunista ja seksikästä naista kohtaan on tosiasia, eikä perusilmiönä mielestäni mitenkään paheksuttava. Näin ”Jumala” tai ”Luonto/Evoluutio” sen nyt vain on halunnut tehdä. Näin ollen miehen ei tulisi olla anteeksipyytävä sen edessä, että naisen ulkomuoto viehättää häntä. Miehen kiinnostunut katse miellyttävää naista kohtaan ei aina ole ”alentava” tai ”halventava”. Kyse ei ole vain tuijottamisesta, eikä myöskään seksiajatuksista, vaan uuden raikkaan ja innostavan elämänvoiman kokemisesta. Elämä on taas elämisen arvoista miehelle, kun hän on saanut nauttia kauniin naisen ja tämän kehon muotojen ihailusta. Tätä naisten on usein vaikea ymmärtää tai hyväksyä, sillä naiselle suurin nautinto tulee ihmisen kokonaisolemuksen, siis myös hänen sisäisyytensä kohtaamisesta ja ihailusta.

Naisen arvon kannalta on tietysti tahditonta ja törkeää, jos mies katselee innokkaasti muita naisia silloinkin, kun rinnalla jo on yksi. Jos miehellä jää ”näkö päälle”, tai jos hän alentavasti tuijottaa naisen rintoja, on tilanne myös jo toinen. Tällaiset tilanne-esimerkit ovat miehen luontaisesta visualisuudesta seuraavia valitettavia ylilyöntejä. Näitä tapahtuu varsinkin silloin, kun miehellä ei ole minkäänlaista tietoista ”otetta” oman seksuaalisen tahtonsa liikkeisiin.

Jos vielä jatkamme yleistämisen linjalla, niin voi sanoa, että miehillä on tapana jäädä kauniin ulkokuoren vangiksi. Naiset menevät ulkokuoren läpi tutkailemaan ja tunnustelemaan kumppaninsa persoonallisuutta. Näin he pääsevät syvälle, mutta oikeastaan harvoin riittävän syvälle. Naisilla on nimittäin tapana vetää liian nopeita johtopäätöksiä miehen persoonallisuudesta omista henkilökohtaisista lähtökohdistaan käsin. Näin nainen ei oikeastaan koe miehen sisäisyyttä, vaan oman itsensä ja omat toiveensa. Tuloksena on paljon surua ja pettymystä. Osoittautuu, että tällä ihanalla miehellä onkin omat ajatuksensa ja tahtonsa, jotka eivät seuraa naisen tarpeita tai oletuksia!

 

Seksuaalinen avautuminen

Modernin tasa-arvoisen parisuhteen yksi suurimmista ongelmista on se, että vaikka rakkautta voi olla, niin vetovoima ja seksuaalisuus laimenee ja vähenee ajan myötä. Usein hämmästyttävän nopeasti. Siihen vaikuttavista monista ja tutkimattomista syistä emme ehkä koskaan saa lopullista selvyyttä. Syitä saattaisivat olla mm. nykyajan stressi, miehen ja naisen erilaiset tarpeet ja toiveet seksuaalisuuden suhteen, alkoholi, väkivalta tai toisen psykologinen alistaminen.

Lisänäkemyksen tuo se, että tasa-arvon olemuksesta sinänsä tai pikemmin sen tulkinnasta seuraa tiettyjä seksuaalisuuteen liittyviä vaikeuksia. Tarkastelen niitä seuraavassa.

Moderneille miehille on opetettu, että heidän tulee olla kohteliaita ja kunnioittavia naista kohtaan. Näin pitääkin olla. Mutta jos mies haluaa mennä suhteessa pidemmälle, on osattava tarjota naiselle vielä enemmän. Ystävälliseen yhdessäoloon täytyy liittyä ”jännitettä”, jotta naisen seksuaalinen mielenkiinto herää ja säilyy. Se voi olla ohjasten ottamista, tanssiin kutsu, huumoria tai mystiikkaa, mutta ei koskaan väkivaltaa. (Paitsi sadomasokistisissa eroottisissa leikeissä, jolloin asiasta on etukäteen sovittu.)

Tällainen jännittävä viettelyksen leikki ja ”peli” koskettaa myös modernin naisen syvempiä, historiallisesti vanhempia psyykkisiä ja biologisia tasoja. Rakkaudessa ”leikitään”, eikä vain olla sosiaalisesti kohteliaita ja tyylikkäitä. Väitän, että kaikki naiset haluavat avautua, antautua ja hullaantua leikinomaisesti – myös modernit tyylikkäät naiset tai ujot seksuaalisuuttaan piilottavat naiset.

Nainen voi tosin itse kokea, että tällainen hullaantuminen on turhaa tai jopa vaarallista. Modernilla naisella voi olla kiihottumisen ja orgasmin saamisen vaikeus. Hänen voi olla vaikeata heittäytyä intohimon ja seksin vietäväksi, koska hän haluaa kontrolloida ja ohjata kaikkia asioita. Tämä ei ole yksistään naisten oma vika. Naisille on viestitetty, ettei miesten ylivallalle tulisi antautua. Miehelle avautuminen ja heittäytyminen ei-kontrolloivaksi tulkitaan naisten mielissä usein huonoksi ja vanhanaikaiseksi toimintatavaksi.

Saavuttaakseen suuremman seksuaalisen nautinnon nainen tarvitsee ennen kaikkea luottamusta partneriinsa ja tämän kykyyn johtaa seksuaalista prosessia. Sekä fyysisesti että henkisesti tyydyttävän seksuaalisuuden luonteeseen kuuluu, että se voi viedä kauas pois arkisesta kontrolloidusta elämästä. Naisen mahdollisuudet nauttia seksistä ovat nimittäin kymmen-, ehkä satakertaiset miehiin verrattuna. Oikeastaan naisen orgasmien määrällä ja monilaatuisuudella ei ole muuta rajaa kuin miten paljon nainen sinä hetkenä jaksaa ottaa vastaan.

 

Seksuaalinen kasvatus

Miesten tulisi ymmärtää naisia paremmin. Naisen seksuaalisuuden ymmärtäminen on erityisen tärkeä osa tätä. Väitän, että suurin osa nykymiehistä ei ole omaksunut yleistäkään seksitietoa ihan tarpeeksi. Miehen biologiseen ohjelmointiin kuuluu nopea penetraatio ja nopea laukeaminen. Viiden minuutin aktiin sisältyy usein sekä pesut, pusut, että pisut. Myös naisella on paljon opittavaa miehestä ja miehen seksuaalisuudesta.

Modernilla naisella on tarve avautua ja tulla avatuksi seksuaalisesti itseään vahvemman ja osaavan miehen kautta. Moderni nainen, joka on saanut kaiken, tai lähes kaiken, haluaa nyt tulla herätetyksi Naisena. Hän haluaa kokea kaikkea mitä Nainen voi kokea. Tämä herääminen on merkittävältä osaltaan luonteeltaan seksuaalista.

Ihmisyys meissä syttyy ystävällisyydestä, avoimuudesta ja positiivisuudesta.

Maskuliinisuus meissä syttyy visuaalisesta hahmosta ja alastomuudesta.

Feminiinisyys meissä syttyy toisen ihmisen olemuksesta, persoonallisuudesta – ja  eritoten jännitteestä ja ”magneettisuudesta”, joka koetaan virtaavaan yhteisessä vuorovaikutuskentässä.

Tulevaisuuden parisuhteisiin sisältyy tarkoin vaalittua ja yhdessä kehitettyä intiimiä yhdessäoloa, kunnioitusta ja seksuaalisuutta. Rakkaus toimii toisen ihmisen sisäisyyden avaajana ja hänen herkkyytensä suojelijana. Seksuaalisuus voi olla paineen purkamista ja yhdessäolon vahvistamista, mutta myös paljon muuta. (Lue lisää: “Seksuaalisuuden kuusi ulottuvuutta/ III osa.”) Parisuhteessa voidaan rakentaa ja ylläpitää elämäntapaa, jossa yhdistyy rakkaudellinen seksuaalisuus ja kunnioitus toisen ihmisyyttä ja hänen tutkimatonta persoonallisuuttaan kohtaan.

Luulen, että rakkaudessa on vielä uutta ja ihmeellistä löydettävää. Näitä salaisuuksia edeltävät sukupolvet ovat vain pystyneet hieman raottamaan. Kohtaaminen parisuhteessa ei ole vain keskustelemista, se voi olla myös ihmisten välisen vetovoimaisen “kemia” ylläpitämistä ja seksuaalisuuden rikastuttamista. ILOISEKSI.FI valmennuksissa kehitetään parisuhderakkautta monipuolisesti. (Lue lisää: “Rakkauden kolme aurinkoa”.)