Elämänkaaripsykologia

Tony Dunderfelt

Ihminen kehittyy koko elämänsä ajan, ei vain lapsuudessa ja nuoruudessa. Mitä eri kehitysvaiheet merkitsevät? Voidaanko puhua kolmen-, neljän- ja viidenkympin kriiseistä? Mitä ihmisen henkinen kehitys oikeastaan on?

Elämänkaaripsykologia tarkastelee ihmisen elämänkaarta yksilöitymisen eli individuaation näkökulmasta. Kirja tarjoaa tuoretta tietoa erityisesti aikuisuuden kehitysvaiheista, elämäkertoja, runoja ja elämänmakuisia kuvauksia ihmisenä olemisesta ja yksilön kehitysmahdollisuuksista. Kirja auttaa ymmärtämään eri-ikäisten ihmisten kokemusmaailmaa ja tiedostamaan omia kehitysvaiheita, mikä vapautta ja antaa lisävoimia tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa.

Kirjassa käydään läpi ihmisen elämänkulku kehdosta hautaan. Kehitysteorioista esitellään seikkaperäisesti Erik H. Eriksonin, Carl Gustav Jungin ja Rudolf Steinerin näkemykset. Kirjassa on myös harjoituksia oman elämänkaaren hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi.

WSOY 2011, uudistettu painos.

286 sivua, koko 167 mm x 240 mm