Vetovoima

Vetovoima

Kahden ihmisen välinen vetovoima koetaan joskus hyvin voimakkaana. Vetovoima ei kuitenkaan ole tunne. Vetovoiman jäljille pääsee, kun ymmärtää että se on luonteeltaan haluamista.

Ihminen pyrkii jonkin esineen, tapahtuman tai toisen ihmisen luo. Asialla on vetovoimaa siksi, että ihminen kokee, ettei hänellä itsellään ole sitä riittävästi. Hän toivoo, että tämä asia voisi antaa hänelle paremman olotilan. Tämä ”haluava liike kohti” tiettyä asiaa, ihmistä tai tapahtumaa on perusluonteeltaan sanatonta sisäistä pyrkimystä.

Huomaatko Sinä tämän? Aistitko, kuinka itsekin koko ajan ”suuntaudut” erilaisiin asioihin, pienten ja suurten tarpeiden tyydytykseen ja tavoitteisiin. Haluamisen liike suuntautuu sisältä, psyykestä, kohti ulkoista aistittavaa maailmaa. Tämä psyykkinen kurottautuminen on tuskin havaittavaa, ja sitä on hyvin vaikea tutkia tieteellisesti. Silti se on jokaisen ihmisen elämässä hyvin todellista. Itse asiassa se on keskeisen tärkeää.

Vetovoima filosofiassa

Filosofiassa tätä sisäiseen kohteeseen pyrkivää liikettä kutsutaan termillä intentionaalisuus. Filosofian ja laajemmin tieteen piirissä intentionaalisuuden luonne on hyvin kiistanalaista. Nyt en käy läpi asiaan liittyviä tieteellisiä kiemuroita, vaan esitän asian hyvin yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa.

Vetovoiman kokemus syntyy, kun haluaminen suuntautuu kohteeseen, jota minulle ei ole ja jonka miellän arvokkaaksi ja tavoittelemisen arvoiseksi.

Eli me miellämme, kuvittelemme, että tavoite tulee olemaan tavoittelemisen arvoinen. Oletamme, että tulemme saamaan jonkinlaisen tyydytyksen ja paremman olotila kun saavutamme haluamisen kohteemme. Haluaminen on osa elämää, ihanaa ja samalla usein turhauttavaa. Lue lisää vetovoiman luonteesta. Haluamiseen ja erityisesti tyydyttävän parisuhde onnellisuuden saavuttamiseen liittyy nimittäin paljon kuvittelua, luuloja ja uskomuksia, kuten tiedämme arjen ihmissuhdekuvioista.

ILOISEKSI.FI sivuilla voit lukea sekä ”tavallisesta” haluamisesta (joka voi suuntautua esineitä, tapahtumia tai ihmisiä kohtaan) että miehen ja naisen välisestä eroottisesta vetovoimasta, joka heteroseksuaalisessa suhteessa vie kohti intohimoista yhdessäoloa, tai voit kätevästi hankkia “Vetovoima ja rakkaus” kirjan verkkokaupastamme.