Miehen ja naisen välinen vetovoima

Miehen ja naisen välinen vetovoima

Pystytkö näkemään, että miehessä ja naisessa on jotain erilaista, joka kipinöi ja vetää puoleensa? Tasa-arvoa painottavassa kulttuurissa on lähes tabu asia puhua sukupuolten välisestä erilaisuudesta. Kuitenkin on selvää, että kun rakastumme toiseen ihmiseen, rakastumme myös hänessä olevaan jännittävyyteen, tuntemattomuuteen ja haasteellisuuteen. Erilaisuus on parhaimmillaan jännittävää ja kivaa, ei toista poissulkevaa tai toisen erilaisuutta alistavaa. Kuin magneetin kaksi eri varauksilla toimivaa napaa, plus ja miinus, jotka vetävät toisiaan puoleensa. Ne kutsuvat kohtaamaan ja liittymään!

Ihanteellisesti sanotaan, että nykynainen voi olla minkälainen tahansa ja että miehen ei tarvitse seurata esi-isiensä malleja. Käytännössä näemme kuitenkin, miten vahvoja nämä perinteiset biologiset ohjelmoinnit ja yhteiskunnalliset mallit ovat. Näistä asioista on todella vaikeata puhua yleisellä tasolla, sillä nykyään (varsinkin länsimaissa) kaikki ihmiset pyrkivät toteuttamaan elämäänsä ja nimenomaan sukupuolisuuttaan omalla tavallaan. Seuraavat havainnot kumpuavat heteroseksuaalisen parisuhteen arjesta. Ne ovat vain havaintoja, eivätkä ole tarkoitettu yleisiksi säännöiksi tai moraaliohjeiksi. (Lue lisää: “Naisen ja miehen tasa-arvo”)

Miehenä ja naisena toimiminen 

Hyvin harvoin naisen näkee kävelevän rakastuneena käsi kädessä itseään lyhyemmän miehen kanssa. Naista lyhyemmällä miehellä on usein korkea tulotaso ja hieno yhteiskunnallinen status. Vastaavasti mies etsiytyy hyvin harvoin naisen seuraan, jolla on merkittävästi parempi palkka kuin hänellä itsellään.

En ole kuullut yhdestäkään heteroseksuaalisesta naisesta, joka ei haluaisi, että mies viime kädessä on isäntä talossa. Myös moderni oman voimansa ja taitonsa tunteva nainen haluaa, että hänen miehensä ottaa “miehen paikan” suhteessa. Miehen on hoidettava tietyt raskaat työt, otettava vastuuta isoista päätöksistä ja suojeltava perhettään esimerkiksi murtovarkailta.

Nopein ja suorin tie tasa-arvoiseen ja vastavuoroiseen vetovoiman ylläpitämiseen on se, että mies säilyttää miehisyytensä ja nainen naisellisuutensa koko parisuhteen ajan. Tällä en tarkoita ulkoista stereotyyppistä miehisyyttä tai naisellisuutta, kuten on varmasti tullut edellisistä kirjoituksista selväksi. Kyse on sisäisestä asenteesta ja psykologisesta olemuksesta.

Eroottisen kipinä syttyy vetovoimasta

Useimmat miehet tykkäävät, kun hänen naisensa pukeutuu kauniisti ja hoitaa itseään arkisten kiireidenkin keskellä. Mutta moni mies syttyy, vaikka naisen tukka on sekaisin ja jalassa ovat aamutossut. Mies aistii, yleensä tiedostamattaan, naisen sisäisen avautumisen asteen ja hänen feminiinisyytensä. Kun nainen sallii Naiseutensa tulla esiin, hän säteilee koko olemuksellaan. Kysymys ei todellakaan ole vain ulkoisista kehon muodoista tai mitoista. Itse asiassa miehet aistivat paljon herkemmin toisen ihmisen sisäisyyttä, ns. sielullisuutta, kuin mitä stereotyyppisesti ajatellaan!

Nainen arvostaa miehessä ulkoista miehekkyyttä, komeutta ja rohkeutta. Mutta miehellä saa olla myös päiviä tai elämänvaiheita, jolloin hän on masentunut ja poissa tolaltaan. Myös nainen aistii miehensä sisäistä maskuliinisuutta, eivätkä siihen vaikuta miehen hetkittäiset mielialan vaihdokset tai ulkonäölliset seikat.

Kriittiset kysymykset ja vetovoima

Nainen kysyy: Osaako mieheni löytää itsenäisyytensä ja suoraselkäisyytensä vaikeuksien jälkeenkin, vai antaako hän ongelmien vallata mielensä täysin? Menettääkö hän toistuvasti aloitekykynsä? Pysyykö mies pitkällä tähtäimellä miehenä, vai alkaako hänestä tulla vain ystävä tai liikekumppani Perhe Oy:n pyörittämisessä?

Naiset inhoavat sitä, että terveestä ja aikuisesta miehestä tulee ”hoidettava”. Silloin nainen kokee helposti olevansa enemmän äidin roolissa kuin Nainen Miehensä rinnalla. Vetovoima katoaa. Tahdottomasta ja veltosta miehestä tulee vielä yksi taakka modernin naisen kannettavaksi jo muutenkin stressaavassa elämässä.

Miehen ystävällisyys ja rakkaudellinen lähentely ei sytytä naista, jos nainen kokee, että mies lähestyy häntä ns. alhaalta päin. Nainen on vahvempi, mies jahtaa epätoivoisesti naista. Tämä ei ole modernin naisen mielestä yhtään seksikästä eikä synnytä kipeästi kaivattua vetovoimaa. Jos miehen maskuliininen olemus on naisen omaa maskuliinisuutta heikompi, nainen ei avaudu hänelle kokonaan seksuaalisesti. Näin on ikävä sanoa tasa-arvoisen ajattelun kannalta, mutta kuitenkin käytännön elämässä täysin totta.

Tasa-arvoisia, mutta erilaisia

Puhetta miehen ja naisen perustavanlaatuisista eroista vieroksutaan helposti. Ns. olemusajattelua on arvosteltu ankarasti tieteen ja feminismin piirissä. Ajatellaan, että se vie vanhoihin naista ja naiseutta lyttääviin käsityksiin. Vaikka olemusajattelu hylätään vanhanaikaisena ja vaarallisena, tulisi kuitenkin osata puhua ns. sukupuolieriytyneisyydestä. Sukupuolten erilaisuus voi muodostua kompastuskiveksi suhteelle, mutta siitä voi myös tulla kiehtova seikkailu ihmisille, jotka haluavat avautua kokemaan toisissaan Naisena ja Miehenä olemisen ainutlaatuisuutta.

Mahdollinen ongelma ratkeaa, kun ymmärtää, että miehellä on feminiinisiä puolia ja naisella maskuliinisia puolia itsessään. Kyse ei ole missään nimessä joko-tai -asetelmasta, kilpailusta kumpi on parempi tai arvostetumpi. Tällainen näkemys vain lisäisi sukupuolten välistä ristiriitaa. Erilaisten tyylien analyysin tarkoitus on rakentaa hyvää yhteistyötä, eikä vaikeuttaa sitä entisestään. (Tästä enemmän kirjassani: “Vetovoima ja rakkaus”)

ILOISEKSI.FI:ssä puhumme miehen ja naisen välisestä yhteisestä dynaamisesta ja luovasta energiakentästä. Tässä vuorovaikutuskentässä on yleensä huomaamatta jääviä, mutta kiehtovia psykologisia ilmiöitä, joita kannattaa opiskella. Yhteisessä kentässä syntyy se miehen ja naisen välinen ”kemia” ja ”sähkö”, joka monille on niin tärkeä osa eroottista leikkiä ja intohimoista yhdessäoloa.