Vetovoiman seitsemän energianlähdettä

Vetovoima syntyy lähes automaattisesti, kun jotkut seuraavista ehdoista toteutuvat. ILOISEKSI.FI kursseilla käydään yksityiskohtaisemmin läpi vetovoiman ”energialähteitä”. Kursseilla harjoitellaan myös miten nämä periaatteet näkyvät arkisessa vuorovaikutuksessa ja miten parisuhdetta voi kehittää kun tietoisesti ”ruokkii” ja satsaa vetovoiman ylläpitämiseen. Näin voi tehdä myös pitkässä parisuhteessa, jos suhteen alun automaattisesti syntynyt vetovoimaenergia alkaa haalistua ja vähentyä.

Näiden vetovoimalähteiden lisäksi voidaan tarkastella myös naisen ja miehen välistä vetovoimaisen flirtin ja yhteisen intohimoisen polun kehitystä. Siinä ilmenee myös nämä seitsemän energianlähdettä, mutta tietysti eroottisemmalla tavalla.

 

I

Uutuus, Tuntematon

Yllätys, Arvaamaton

Tuoreus, Kuplivuus

Vetovoiman vihollinen: Arkipäiväinen, Tavallinen, Tavanomainen, ”Paikalleen jämähtänyt”.

 

II

Erilaisuudesta syntyvä jännite, Plus ja miinus pooli

Kipinä, Kemia, Särmää, Kitka,

Kaksi erilaista tahtoa, Jännitteessä voi syntyä jotain uutta

Vetovoiman vastakuva: Samanlaisuus, Peesaaminen, ”Samanlaiseksi pakottaminen”.

 

III

Etäisyys, Ei voida olla yhdessä

Happea suhteeseen, Ei liian lähellä

Vetovoiman varjopuoli: Koko ajan yhdessä, Liian lähellä,  ”Riippuvuus”.

 

IV

Haasteellisuus, Kilpailu

Vaikeuksien voittaminen (yhdessä)

Pitää vähän yrittää, Kaikki ei ole varmaa

Vetovoiman haalistaja: Itsestäänselvyys, Kaikki sujuu, Vastuun välttäminen, ”Lepsuilu”.

 

V

Epävarmuus, ”Pelko”

Ambivalenssi

Saanko? Onnistunko?

Vetovoiman vähentäjä: Tasaisuus, Varmuus, Varmistaminen, ”Tyynyttely”.

 

VI

Hauska, Huumori

Leikki, Leikkimielinen

Kevyt, Kepeämielinen

Tappaa vetovoiman: Arkipäiväisen raskas, Tosikkomaisuus, ”Tylyys”.

 

VII

Salaperäisyys, Mystisyys

Tutkimaton

Kielletty

Tyrehdyttää vetovoiman: Rationaalisuus, Selittäminen, ”Kiinni määritteleminen”.

 

Vetovoiman kehittäminen ja ylläpitäminen ovat tärkeitä asioita.  Jokainen voi miettiä miten on kehittänyt vetovoimaa omassa parisuhteessaan. Onko joku näistä seitsemästä lähteestä jäänyt vähemmälle huomiolle? Tai onko arjen kiireiden keskellä toimittu – ehkä huomaamatta – vetovoimaa vähentävästi, tyrehdyttävästi tai jopa tappavasti?

Vertaa myös tätä vetovoimaa käsittelevää listausta läheisyyttä ja hellää rakkautta kuvaaviin sanoihin ja runoihin (“Sanoja runoja rakkaudesta”). Huomaatko miten nämä kaksi parisuhderakkauden maailmaa ovat luonteeltaan hyvin erilaisia? Molempia siis tarvitaan, mutta niitä pitää vaalia ja kehittää eri tavalla.

Näistä asioista ei kuitenkaan tulisi ottaa liian paljon paineita ja stressiä, sillä parisuhteeseen kuuluu toki paljon muutakin kuin vetovoiman kehittäminen. Silloin tällöin on kuitenkin hyvä tutkailla oman parisuhteensa vetovoimakentän tilaa.