Vetovoiman ylläpitäminen

Voi olla vaikeaa ymmärtää tai myöntää, että vetovoima on niin merkittävä asia parisuhteessa. Rakastaahan tässä piti, eikä huolehtia mistään kumman vetovoimasta! Vetovoima liittyy monien mielestä suhteen alkuvaiheeseen. Syvän rakkaudenhan pitäisi kantaa suhdetta läpi elämän myrskyjen ja vastoinkäymisten.

Niinpä, mutta onko asia todella näin? Mitä parisuhteessa oikeastaan tapahtuu vuosien ja vuosikymmenten mittaan? Riittääkö Rakkaus ja läheisyys? Tarvitaanko jotain muuta, jotta moderni (II ja III vaiheen) parisuhde voisi onnistua pitkällä tähtäimellä? (Lue lisää: “Parisuhteen kolme vaihetta.”) Voisiko kyse olla vetovoimasta ja syvästä kiinnostuksesta toista ihmistä kohtaan? Ehkä arkipäivän kiireet ja romantisoitu kuva rakkaudesta ovat vieneet huomion pois parisuhteen ytimestä?

Näistä asioista on todella vaikea antaa yleispäteviä neuvoja, sillä meillä kaikilla on omat tapamme elää. Ihmisillä on myös eri elämänvaiheessa erilaisia tarpeita. Ymmärrän hyvin, että puhumme erittäin herkistä asioista. Joidenkin sanojen käyttö herättää lukijassa tai kuulijassa heti voimakkaita tunnereaktioita. Jokainen tulkitkoon näitä asioita omalla tavallaan, oman koetun elämänsä näkökulmasta.

Parisuhde on lähestulkoon maanpäällinen paratiisi, jos sekä rakkaus, vetovoima että seksuaalisuus saadaan pysymään vetreänä ja ihanana vuosienkin yhdessäolon jälkeen. Silloin hyvin harva lähtee huvin vuoksi katsomaan, maistuvatko mansikat paremmilta aidan toisella puolella.

 

Miksi vetovoiman ymmärtäminen on tärkeätä parisuhteessa?

Vetovoiman tietoinen ylläpitäminen ei ole vaikeaa vastarakastuneena. Eikä se välttämättä ole avainkysymys I vaiheen perinteisessä parisuhteessa, jossa suku, uskonto tai kulttuuriperinteet ovat säädelleet yhdessäolon muodot.

Parisuhteen II vaiheessa vetovoima tuppaa haalistumaan elämän kiireissä, ellei suhde ole aivan erityisen syvällinen ja hehkeä. Sekä nainen että mies käyvät useimmiten töissä kodin ulkopuolella ja molemmilla on muitakin menoja, kuten harrastukset, yhdistystoiminta tai matkustaminen. Tällaisessa elämäntilanteessa tarvitaan rakkauden eri ilmiöiden ymmärtämistä sekä keinoja ylläpitää vetovoimaa, intohimoa ja seksuaalisuutta kiireisinä aikoina.

Jos tasa-arvo ymmärretään samanlaisuutena, se tukahduttaa ajan myötä intohimoisen seksuaalisuuden. Kun sukupuolten erilaisuus himmentyy ja hioutuu yhä enemmän kohti samanlaisuutta ja neutraalisuutta, vetovoiman ”kipinä” katoaa luonnostaan. Tasa-arvoinen suhde on sinänsä hieno asia, mutta se voi olla intohimon kannalta tuhoisa, jos ei ymmärrä rakkaudellisen läheisyyden ja vetovoimaisen erotiikan välistä suhdetta.

Rakkaus ja intohimo kulkevat käsi kädessä, varsinkin suhteen alkuvaiheessa. Mutta oikeastaan ne ovat kaksi erilaista voimaa tai elämänaluetta. Siksi niitä pitää myös hoitaa ja kehittää eri tavalla. Nykytutkimuksen valossa voidaan osoittaa, että rakkaudessa ja vetovoimassa vaikuttavat erilaiset hermojärjestelmän välittäjäaineet ja aivotoiminnalliset keskittymät. Ne eivät siis toimi saman ”logiikan” mukaan. Siten molempiin pitää kiinnittää huomiota niiden ominaislaadun mukaisesti.

Intohimoinen yhdessäolo voi säilyä vaikeissakin elämäntilanteissa, kun pariskunta on pitänyt huolen vetovoimakentän hoitamisesta. Ihannetilanteessa molemmat suostuvat kiinnittämään huomiota vetovoiman ylläpitämiseen. Vetovoiman tietoinen ylläpitäminen ja parisuhteen jännitteellä leikkiminen on todella tärkeää, kun siirrytään II vaiheesta III vaiheeseen.

 

Eroottisen jännitteen ruokkiminen

Rakkauden ydin on siis avoimena oleminen toisen persoonallisuutta kohtaan. Tämä on tietynlaista sympatiaa toista kohtaan, vaikka hän onkin erilainen ja omasta mielestämme joskus aika ”kummallinen”. Rakkauden nimessä ainakin yritämme ymmärtää ja hyväksyä toisen inhimillisiä piirteitä ja ydinminää. Tämä rakkauden ele tekee meidät, ainakin osittain samanlaiseksi rakastamamme henkilön kanssa. (Lue lisää: “Mitä on rakkaus?”)

Vetovoimassa on kysymys aivan erilaatuisesta toiminnasta ja erilaisista tuntemuksista. Alamme ylläpitää tietoisesti erilaisuudesta syntyvää jännitettä ja haasteellisuutta. Emme yritäkään tulla samanlaiseksi toisen ihmisen kanssa. Hyväksymme ja jopa palvomme toisessa olevaa erilaisuutta.

Vetovoiman ylläpitäminen tuntuu tuskin mielekkäältä, jos taustalla ei ole rakkautta toista kohtaan ja aitoa sitoutunutta tahtoa elää yhdessä toisen ihmisen kanssa. Hyvän ja nautinnollisen vetovoiman edellytyksenä on, ettei erilaisuutta koeta uhkana. Minä tarvitsen Sinussa olevaa erilaisuutta. Sinun mielikuvassasi (odotuksessa) Minussa on ”sitä jotakin”, joka on itsellesi hyväksi.

Kaikissa parisuhdekirjoissa neuvotaan keskustelemaan ja ylläpitämään avointa ja rehellistä yhteyttä rakastamaansa ihmiseen. Neuvo on erinomainen, kun siirrytään I vaiheesta II vaiheeseen. Mutta neuvo on usein lähes hyödytön, kun olemme törmänneet II vaiheen ongelmiin ja erilaisten maskuliinisten ja feminiinisten tyylien tuomiin kompastuskiviin. ILOISEKSI.FI:ssä kutsumme tätä rakkauden paradoksiksi: Liika keskusteleminen voi jopa estää vetovoiman syttymistä uudelleen!

Keskustelun ylläpitäminen liian kauan ja vaatimalla kaiken selvittämistä juuri nyt, vie vuorovaikutuksen painopisteen ajatusten, mielipiteiden ja debatin tasolle. Syntyy kuvitelma siitä, että kun ongelmien syyt selviävät loogisesti, parisuhde voi taas hyvin. Toki asioita pitää selvittää ja tiedostaa. On kuitenkin myös huomattava, koska keskusteleminen on turhaa ja koska se alkaa syödä luovaa psyykkistä energiaa. Vetovoimaa voidaan säilyttää kun suhteessa myös toimitaan rakentavasti ja innostusta herättävästi, keskustelemisen lisäksi.

Tuulikki ei jaksa enää keskustella. Harri haluaisi jatkaa ja yrittää selvittää, mistä todella on kysymys. Harri haluaa käydä läpi kaikki heidän elämänsä vaiheet ja oppia, miten asioita pitäisi tehdä toisin. Tuulikki ei ole eroamassa Harrista, mutta hän ei vaan jaksa enää analysoida ja puida. Hänen mielestään on myös osattava jättää asioita taaksensa, sillä kaikkea ei voi koskaan ymmärtää tai korjata. Nyt voitaisiin mennä rohkeasti eteenpäin.

Kunpa Harri lopettaisi puhumisen ja vain ottaisi hänet rajusti. Kuten heidän suhteensa alkuaikoina ja veisi hänet tähtiin…..